Pro museum

MÉDIAVISSZHANG:

KonferenciákMérföldkövek XXIV. - Komáromi szekció (Új Szó, 2020. szeptember 27.) (Vataščin Péter: Falvaink és városaink története - Új Szó 2020. szeptember 29., 5)
Komáromi Mérföldkövek 2. (foruminst.sk, 2016. május 2.)
Hadak Útján XXV. nemzetközi régészeti konferencia Komáromban (Dunatáj XXV/47, 2015. november 20.)
Fiatal régészek a népvándorlás nyomában (Hírek.sk, 2015. november)
Fejes László: 25 éve a Hadak Útján (nyest.hu, 2015. október 28.)
Hadak útján - a népvándorláskor fiatal kutatóinak 25. konferenciája (mstvkn youtube, 2015. október 26.)
Hadak útján konferencia Révkomáromban (felvidek.ma, 2015. július 27.)
Kacsinecz Krisztián: A boszorkányszombattól a szocialista "városfejlesztésig" (bumm.sk, 2015. május 11.)
Pásztor Péter: Mérföldkövek XIX – már ismertek a helytörténeti konferencia témái (felvidek.ma, 2015. április 7.)
Pásztor Péter: Mérföldkövek – helytörténészek találkozója lesz Komáromban és Udvardon (felvidek.ma, 2015. január 22.)
Peter Buday: Míľniky - Mérföldkövek XIX. (Monument revue IV/1, 67, 2015)

Videófelvételek

Mérföldkövek XIX. - komáromi szekció (2015. április 30.)

Paterka Pál: Hetény és Szentpéter régészeti lelőhelyei
Tóth Krisztina: Komárom az Anjou korban
Szakálos Éva: A pelsőci templom XIV. századi falképei
Buday Péter: Adalékok a zselízi Szent Jakab templom építéstörténetéhez
Strešňák Gábor: Boszorkányszombat a szőlőhegyen – tortúrák és vallomások a semptei uradalomban a 18. század elején
Kerényi Éva: Gömöri fürdőhelyek a XIX. században
Karasz Mária: Csehi község iskolatörténete
Denis Pongrácz: Rodová hrobka Nádosy-Csetke
L. Juhász Ilona: Erdélyi menekültek Komáromban és környékén az első világháború idején történeti-néprajzi aspektusból
Bálint Ferenc: Komárom hősi halottai a Nagy Háborúban
Fritz Beke Éva: Pap Gábor (1827–1895) református püspök ünnepi beszédei
Galo Vilmos: Tóth Kálmán (1904-1956) református lelkész élete (2015)
könyvismertetések

Mérföldkövek XX. - komáromi szekció (2016)

Fritz Beke Éva: Dobsina és környéke Sztehlo János albumai alapján
L. Juhász Ilona: Debrecenfalvától Komáromfalváig. Komárom és az 1915-ben lerombolt kárpáti falvak újjáépítésére hirdetett országos akció
Kerényi Éva: Gömöri fürdőhelyek a XIX. században
Pokornyi Gábor: Komárom szabad királyi várossá válásának körülményei
Mathédesz Lajos: Római kőemlékek másodlagos felhasználása a mai Révkomárom területén
Szalai Zalán András: A Komárom-hajógyári temető fegyveres rétegének társadalmi elemzése
Mário Žáčik: Štruktúra, sociálne postavenie obycateľov obcí Veľké a Malé Chrašťany, Beladice a Pustý Chotár v 19. storočí
František Buda: Železnice v katastri Tvrdošoviec a Železničiarsky spolok zástavy a venca
Szakálos Éva: A százdi templom XIV. századi falképeiről
Pavel Polka: A zselízi Becsei Vesszős György és az Anjou-házi királyokkal való összefüggései
Mácsadi Tamás: Alsó Garam-menti templomok

könyvismertetések:
Pokornyi Gábor: Kiss Vendel - Számadó Emese (szerk.): Komárom a szabadságharcban 1848-49 (konferenciakötet)
Kerényi Éva: Az akáclombos város
Galo Vilmos: A Mácza Mihály - Válogatott tanulmányok. Könyvismertető
Kőrös Zoltán: Muszkaföldön
L. Juhász Ilona: Örök mementó; Amikor mindenki a háborús állapotok igája alatt roskadoz...
Szabó László: az ÁSZ Stúdió kiadványai
Vajda Barnabás - Gaucsik István: Várostörténeti fejezetek a csehszlovák szocializmus korából
Buda Ferenc: Töredékek Tardoskedd történelméből - A római-katolikus egyház története; Židia v Nitrianskej župe - Šuriansky rabinát
Polka Pál: Zubčeková, Helena – Polka, Pavel - Köztünk éltek. A zselízi, garammikolai és szodói zsidók története 1945-ig


Előadások

L. Juhász Ilona: Komárom emlékjelei az államfordulatok és rendszerváltások tükrében - könyvbemutató (Duna Menti Múzeum Baráti Köre)

Pézman Zoltán - Cséplő Cintia: Komárom emlékjelei az államfordulatok és rendszerváltások tükrében - L. Juhász Ilona új könyve (Hírek.sk, 2019. október 4.)
Vataščin Péter: Emlékjelek a történelem sodrában (Új Szó, 2019. október 4.)
Hiánypótló, átfogó könyv jelent meg Komárom emlékjeleiről (komaromonline.sk, 2019. október 2.)


KiadványokKlemen Terézia - Margitay Zoltán: Az operettkirály - Lehár Ferenc életútja (2020)

Lehár Ferenc életútja - hiánypótló könyv jelent meg az operettkirályról (Hírek.sk, 2020. október 18.)

Mácza Mihály: Életem emlékcserepei (2019)

Vataščin Péter: Megőrizni az egykori Komáromot (Új Szó, 2020. február 14.)
Bemutatták Mácza Mihály új könyvét (KTV, 2019. december 19.) (Youtube)
Pézman Zoltán - Pézman Enikő: Megjelent a komáromi történész, Mácza Mihály életrajzi könyve (Hírek.sk, 2019. december 12.) (Youtube)
Sárai Evelyn: Egy történész visszaemlékezései - Életem emlékcserepei - Mácza Mihály humorral fűszerezett történeteket mesélt (Kisalföld - komáromi kiadás 74/284, 11. 2019. december 7.)
Vataščin Péter: A komáromi történetírás doyenje (Új Szó, 2019. december 5.)
Nagy Miskó Ildikó: Életem emlékcserepei: könyvbemutatón jártunk (Ma7, 2019. december 4.) (muzsa.sk)

Mácza Mihály: Komáromi Anziksz. Várostörténeti barangolások (2018)

Komáromi anziksz (Komárom Város Hivatalos Youtube Csatornája, 2019. február 13.)
Pézman Zoltán - Cséplő Cintia: Megjelent Mácza Mihály új könyve Komáromi Anziksz címmel (Hírek.sk, 2019. február 7.) (Ma7)
Nagy Miskó Ildikó: Komáromi anziksz – Várostörténeti barangolások (muzsa.sk, 2019. február 5.)
Mácza Mihály 101 cikke könyv formátumot kapott (bumm.sk, 2019. január 2.)
Batta György: Komáromi anzix – Mácza Mihály várostörténeti barangolásai (felvidek.ma, 2018. december 18.)

Mácza Mihály: Válogatott tanulmányok. Fejezetek Komárom és Alsó-Csallóköz történetéből (2015)

Kósa László: Mácza Mihály: Válogatott tanulmányok (Ethnographia 128/1, 168-170, 2017)
Számadó Emese: Gondolatok Mácza Mihály: Válogatott tanulmányok. Fejezetek Komárom és Alsó-Csallóköz történetéből című könyvéhez (KemLib 6/3, 2016. március)
Mácza Mihály volt az első vendég (Dunatáj XIII/39, 4, 2016. szeptember 26.)
Bárány János: Tizennégy tanulmány Mácza Mihály kötetében (felvidek.ma, 2016. szeptember 16.)
A komáromi Limes Galéria irodalmi délutánjai 2016 (galerialimes.sk, 2016. szeptember 14.)
Fejezetek Komárom és Alsó-Csallóköz történetéből (Vasárnap.com, 2016. augusztus 19.)
Mácza Mihály: Válogatott tanulmányok - fejezetek Komárom és Alsó-Csallóköz történetéből (kshkonyvtarblog, 2016. április 29.)
BTI: Mácza Mihály válogatott tanulmányai (Komáromi Lapok XXV/2, 3., 2016. január 27.)
Fejezetek Komárom és Alsó- Csallóköz történetéből (artlimes.hu, 2016. január 8.)
Németh: Mácza Mihály új könyvének bemutatója (dunataj.sk, 2015. december 29.)
Kacsinecz Krisztián: Fejezetek Komárom és Alsó-Csallóköz történetéből (Új Szó, 2015. december 23.)
Megjelent Mácza Mihály történész első tanulmánykötete (Hírek.sk, 2015. december)


Múzeumpedagógia és kiállításokVataščin Péter: A cédrusok és a képzőművészet (Új Szó, 2020. szeptember 23.)