Pro museumNépszerűsítő kiadványokDownload / Letöltés / Stiahnuť

Támogatók:

Visegrad Fund
The project is co-financed by the Governments of Czechia,
Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from
International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance
ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.Pro Museum könyvek


1. Mácza Mihály: Válogatott tanulmányok - Fejezetek Komárom és Alsó-Csallóköz történetéből (2015/2020)

Szerkesztette: Galo Vilmos
Komárom, 2015 – elfogyott, második kiadás: 2020 (Fejezetek Komárom és Alsó-Csallóköz történetéből. Válogatott tanulmányok címmel)

A szerző válogatott tanulmányait tartalmazó kötet igazi szellemi csemegét kíván nyújtani a Komárom múltja iránt érdeklődők számára. A benne fellelhető tizennégy írás mindegyike egy-egy érdekfeszítő történelmi kalandra invitálja az olvasót. Levéltárak mélyén rejtőző poros dokumentumok, feledésbe merült régi kiadványok, megsárgult folyóiratok lapjain fellelhető adatokból és rég elhunyt komáromi polgárok visszaemlékezéseinek mozaikdarabjaiból illesztette őket össze szakértő kezekkel a szerző. Habár a kötet sokszínű tanulmányai nem képeznek szerves egységet, azonban így is páratlan bepillantást engednek egy megannyi sorsfordulót átélt város rendkívül gazdag történetébe.

2. Mácza Mihály: Komáromi anziksz - Várostörténeti barangolások (2018/2019/2020)

Szerkesztette: Galo Vilmos
Komárom, 2018 – elfogyott, második kiadás: 2019 – elfogyott, harmadik kiadás: 2020

Az elmúlt negyven évben megjelent több mint száz Komáromhoz kapcsolódó tudományos népszerűsítő írást vehet kézbe az olvasó kötetünkben, melyek a tudományos és közéleti munkássága nyomán Komáromban széles körben ismert történész-muzeológus, Mácza Mihály tollából szármáznak. A könyvben szereplő cikkek többsége a helyi sajtóban, kisebb részük országos szlovákiai magyar folyóiratokban jelentek meg. A kötet szerzője elsősorban a helyi személyek, épületek, közterek, szobrok, tárgyak, dokumentumok és kiemelt történelmi eseményeken keresztül enged bepillantást az egykori városlakók életébe, és teszi ezt egyszerre tudományos alapossággal és olvasmányos stílusban.

3. Mácza Mihály: Életem emlékcserepei (2019)

Szerkesztette: Galo Vilmos
Komárom, 2019

Minden ember életútja egy-egy szál a történelem hatalmas szövetében. Egy ilyen hosszú és egészen színes szálat bonthatunk ki az ismert észak-komáromi muzeológus, helytörténész, politikus, Mácza Mihály visszaemlékezéséből, mely élvezetes stílusban, jó humorral és érdekes történetekkel fűszerezve mutatja be egy (cseh)szlovákiai magyar értelmiségi és közéleti ember életét. A szerző a kassai szülőházból indulva, Szepsin, Pozsonyon, a cseh határvidéken, majd végül Komáromon keresztül egy szórakoztató utazásra invitálja az olvasót. Írásának nem célja, hogy tudományos pontossággal adjon képet az elmúlt hét évtized szlovákiai magyar társadalom- vagy politikatörténetéről, de így is számos érdekes és fontos adalékkal teszi gazdagabbá a korszakról alkotott képünket.

4. Klemen Terézia - Margitay Zoltán: Az operettkirály - Lehár Ferenc életútja (2020)

Szerkesztette: Galo Vilmos
Komárom, 2020

A zenetörténettel foglalkozó irodalom Lehár Ferencet a bécsi operett műfajának egyik megújítójaként, egyúttal a XX. század legkiválóbb és legünnepeltebb operettkomponistájaként tartja számon. Életművének értékét és időtállóságát mi sem bizonyíja jobban, mint hogy műveit a világ legjelentősebb zenei színpadain napjainkban is nagy sikerrel játsszák. A magyar anyától és morvaországi német apától származó zeneszerző Komáromban született, és bár életét nagyobbrészt Bécsben töltötte, haláláig elszakíthatatlan szálak kötötték a magyar nyelvhez és magyar gyökereihez. Ezért is meglepő, hogy életéről, munkásságáról mindeddig kevés kiadvány jelent meg magyar nyelven. Ebből kifolyólag hiánypótlónak tarthatjuk jelen kötetünket, mely azon felül, hogy élvezetes stílusban, gazdag képanyaggal mutatja be Lehár életét és zenei munkásságát, számos, mindeddig ismeretlen információval is szolgál, főként az életút magyar vonatkozásait illetően. Reméljük, hogy könyvünkkel közelebb tudjuk hozni a magyar olvasóhoz Lehár alakját és zenei életművét, ezzel is hozzájárulva emlékezetének ápolásához.

Támogatók:Dél-Komárom Város Önkormányzata


Konferenciakötetek

Mérföldkövek - Míľniky 2015-2017 (2017)
Predslov / Előszó

2015

Tóth Krisztina: Komárom a 13. és 14. században
Fritz Beke Éva: Pap Gábor ünnepi beszédei
Bálint Ferenc: Komárom veszteségei a Nagy Háborúban
Karasz Mária: Nyitracsehi község iskolatörténete 1945–1968

2016

Mathédesz Lajos: Római kőemlékek másodlagos felhasználása Észak-Komárom területén
Pokornyi Gábor: Komárom szabad királyi várossá válásának körülményei

2017

Marek Gere: Značky na dnách grafitových nádob z doby laténskej v zbierke Podunajského múzea v Komárne
Dohnanec Tibor: Egy középkori várból a monarchia utolsó védőbástyája
Pokornyi Gábor: Természeti katasztrófák a 18. századi Komáromban, különös tekintettel a földrengésekre
Mário Žáčik: Veľkostatok rodiny Szentiványiovcov v Beladiciach
Bálint Ferenc: Elfeledett komáromi háborús emlékművek
Csuthy András: Nagycétényiek a nagypolitika árnyékában


Mérföldkövek - Míľniky 2018-2020 (2020)

Egyéb kiadványok

Kostol Všetkých svätých v Pani - A nemespanni Mindenszentek templom (2022)Támogatók:


Archeologické nálezy a pamiatky Pane a Veľkého Cetína - Nagycétény és Nemespann régészeti- és műemlékei (2016)

Cétényi Lapok (2016)